Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση STE(A)M: Η Ψηφιακή Εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς είναι έτοιμη! Ας ρίξουμε μια ματιά!

Νοέ 29, 2021News

Οι εταίροι του έργου IN2STE(A)M εργάστηκαν για την ανάπτυξη της Ψηφιακής Εργαλειοθήκης, η οποία έχει ως απώτερο σκοπό να παρέχει μεθοδολογικές κατευθύνσεις και πρακτικές οδηγίες για τον τρόπο ενσωμάτωσης του εκπαιδευτικού πλαισίου STE(A)M στα δημοτικά σχολεία. Στόχος είναι η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών και μαθητριών, με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή ίσων ευκαιριών, την καταπολέμηση των φυλετικών στερεότυπων και τη διασφάλιση μεγαλύτερης συμμετοχικότητας.

Η Ψηφιακή Εργαλειοθήκη περιλαμβάνει ποικίλες διδακτικές μεθοδολογίες που έχουν δοκιμαστεί προηγουμένως από δασκάλους στην Ιταλία, την Πορτογαλία, την Πολωνία, την Τουρκία, την Κύπρο και την Ελλάδα ως μέρος του προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης «Διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης στην εκπαίδευση STE(A)M και σε πρακτικές με ευαισθησία προς το φύλο». Για να εισέλθεις στο πρόγραμμα δωρεάν: https://in2steam.eu/course/login/index.php

Η Ψηφιακή Εργαλειοθήκη, τονίζει έντονα τη σημασία των καλλιτεχνικών κλάδων, που θεωρούνται συμπληρωματικοί σε άλλους κλάδους (STE(A)M με το Α να σημαίνει Art-Tέχνη). Οι τέχνες μπορούν επίσης να ενθαρρύνουν την ένταξη των μαθητών/τριών στο STE(A)M, με απλό και δημιουργικό τρόπο, από πολύ μικρή ηλικία. Επιπλέον, οι Τέχνες επιτρέπουν στους/στις μαθητές/τριες να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους διευκολύνοντας τις διαδικασίες καινοτομίας και τη δημιουργία νέων ιδεών, μέσω της καλλιτεχνικής πρακτικής και της δημιουργικής έκφρασης.

Μέσω της Ψηφιακής Εργαλειοθήκης, οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να προσφέρουν ολοκληρωμένα και διεπιστημονικά μαθήματα (συμπεριλαμβανομένων τόσο των κλάδων STEM όσο και των καλλιτεχνικών κλάδων), προκειμένου να καλλιεργήσουν δεξιότητες του 21ου αιώνα: δημιουργικότητα και καινοτομία, κριτική σκέψη και επικοινωνία.

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα; Επισκεφθείτε τη Ψηφιακή Εργαλειοθήκη η οποία είναι διαθέσιμη στα ιταλικά, πορτογαλικά, ελληνικά, τουρκικά και πολωνικά εδώ: https://in2steam.eu/outputs/ . Επιπρόσθετα, θα βρείτε ενσωματωμένο πακέτο δραστηριοτήτων STE(A)M που περιέχει 21 πειράματα και μη τυπικές δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν στο σχολείο ή στο σπίτι.

Τις επόμενες εβδομάδες, θα ξεκινήσουμε την οργάνωση εργαστηρίων STEM σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες με τη συνεργασία τριών γυναικών επαγγελματιών στο πεδίο STEM και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο κύριος στόχος των εργαστηρίων είναι να εφαρμοστούν στην πράξη οι δραστηριότητες  STE(A)M με ευχάριστο και αλληλεπιδραστικό τρόπο!