Το ευρωπαϊκό έργο IN2STEAM εγκαινιάζει ένα διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης με θέμα την καινοτόμα μεθοδολογία STEAM: Είστε δάσκαλος; Σας ενδιαφέρει!

Το ευρωπαϊκό έργο IN2STEAM εγκαινιάζει ένα διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης με θέμα την καινοτόμα μεθοδολογία STEAM: Είστε δάσκαλος; Σας ενδιαφέρει!

Το ευρωπαϊκό έργο IN2STEAM εγκαινιάζει ένα διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης με θέμα την καινοτόμα μεθοδολογία STEAM: Είστε δάσκαλος; Σας ενδιαφέρει! Η τρέχουσα κατάσταση έχει αναδείξει το ζήτημα της παραδοσιακής διδασκαλίας των μαθημάτων STEM (φυσική, τεχνολογία,...