IN2STEAM uruchamia OER o innowacyjnej metodologii STEAM: Jesteś nauczycielem? Zaangażuj się!

lut 15, 2021News

Obecna sytuacja podkreśla różne krytyczne kwestie dotyczące tradycyjnych metod nauczania przedmiotów STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, matematyka) w szkołach podstawowych, prowadząc do głębszej refleksji nad innowacyjnymi metodologiami i multidyscyplinarnymi ścieżkami w szkołach, takimi jak łączenie nauk społecznych z przedmiotami techniczno-naukowymi, dla bardziej integracyjnego i zorientowanego na przyszłość nauczania.

Z tych powodów, konsorcjum IN2STEAM pracowało nad stworzeniem Programu Szkolenia Online w zakresie nauki STE(A)M i praktyk uwzględniających płeć, w formie OERu (Otwartych Zasobów Edukacyjnych), którego celem jest dostarczenie nauczycielom szkół podstawowych wiedzy, metodologii i przykładów działania do wdrożenia w klasie, aby promować innowacyjne podejście do nauczania/uczenia się STEAM.

Kurs jest w całości prowadzony online i weźmie w nim udział 48 nauczycieli wybranych z sześciu krajów partnerskich IN2STEAM (takich jak: Włochy, Grecja, Cypr, Turcja, Polska, Portugalia) przy wsparciu trenerów z różnych organizacji, wcześniej przeszkolonych w tym celu.

Kurs składa się z sześciu modułów, z interaktywnymi i zabawnymi zadaniami. Po zakończeniu kursu, nauczyciele będą eksperymentować z uczniami, czego nauczyli się dzięki Otwartym Zasobom Edukacyjnym, w ramach laboratoriów STEM, które powstaną w szkołach przy współpracy z profesjonalistkami w dziedzinie STEAM oraz ekspertkami w dziedzinie sztuki i projektowania.

Jeśli jesteś nauczycielem szkoły podstawowej i jesteś zainteresowany Programem Szkoleniowym Online w zakresie nauki STE(A)M i praktyk uwzględniających płeć, zarejestruj się za darmo: