Το ευρωπαϊκό έργο IN2STEAM εγκαινιάζει ένα διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης με θέμα την καινοτόμα μεθοδολογία STEAM: Είστε δάσκαλος; Σας ενδιαφέρει!

Φεβ 8, 2021News

Η τρέχουσα κατάσταση έχει αναδείξει το ζήτημα της παραδοσιακής διδασκαλίας των μαθημάτων STEM (φυσική, τεχνολογία, μηχανολογία, μαθηματικά) στα δημοτικά σχολεία, οδηγώντας στην εξέταση καινοτόμων μεθοδολογιών και διεπιστημονικών κατευθύνσεων στα σχολεία, όπως είναι ο συνδυασμός των κοινωνικών επιστημών με τεχνικό-επιστημονικά μαθήματα, για μια πιο ολοκληρωμένη διαδικασία μάθησης που προσανατολίζεται στις ανάγκες του μέλλοντος.

Για τους λόγους αυτούς, η σύμπραξη του IN2STEAM ασχολείται με την ανάπτυξη ενός Διαδικτυακού Προγράμματος Κατάρτισης στα μαθήματα STE(A)M και τις πρακτικές με ευαισθησία προς το φύλλο, που θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων (OER), με σκοπό να παρέχει στους καθηγητές δημοτικής εκπαίδευσης τις γνώσεις, τη μεθοδολογία αλλά και τα παραδείγματα δραστηριοτήτων που μπορούν να εφαρμοστούν μέσα στην τάξη για την προώθηση μιας καινοτόμας διδακτικής και μαθησιακής προσέγγισης των μαθημάτων STEAM.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται εξ ’ολοκλήρου διαδικτυακά και 48 καθηγητές θα επιλεχθούν να το παρακολουθήσουν και από τις έξι χώρες των οργανισμών που συμμετέχουν στο έργο IN2STEAM (Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία, Πολωνία, Πορτογαλία), με την υποστήριξη εκπαιδευτικών διαφορετικών οργανισμών που έχουν λάβει εκπαίδευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από έξι ενότητες με διαδραστικό περιεχόμενο και ευχάριστες δραστηριότητες. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί θα  εφαρμόσουν όσα έμαθαν στις τάξεις τους, μέσα στα εργαστήρια STEM που θα δημιουργηθούν στα σχολεία με τη συνεργασία γυναικών επαγγελματιών στους τομείς του STEAM και ειδικών της τέχνης και του σχεδιασμού.

Αν είστε δάσκαλος δημοτικού και ενδιαφέρεστε για το Πρόγραμμα Διαδικτυακής Κατάρτισης στα αντικείμενα STE(A)M και στις πρακτικές με ευαισθησία προς το φύλλο, μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας δωρεάν στον ακόλουθο σύνδεσμο: