Rezultary

IO 1 – RAPORT NA TEMAT WARTOŚCI EDUKACJI DZIEWCZĄT W DZIEDZINIE STE(A)M

Badania biurkowe nad lokalnym kontekstem edukacji w szkołach podstawowych dotyczące i) podejścia do nauki STE(A)M mającego na celu zaangażowanie dziewcząt ii) określenia specyficznych potrzeb i luk w ciągłym rozwoju zawodowym nauczycieli w zakresie ich umiejętności i kompetencji w celu zapewnienia skutecznej nauki STE(A)M.

Bądź na bieżąco, ten zasób będzie wkrótce dostępny. Zostaw swój e-mail poniżej, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami o projekcie.

  Other languages:

  ELITPLPTTR

  ZASOBY EDUKACYJNE

  IO 2 – PROGRAM SZKOLENIA ONLINE W ZAKRESIE NAUKI STE(A)M I PRAKTYK UWZGLĘDNIAJĄCYCH PŁEĆ

  Program szkolenia online ma na celu promowanie nauki STE(A)M w szkołach podstawowych: to narzędzie będzie wspierać nauczycieli i trenerów w podnoszeniu ich kompetencji i umiejętności kor-zystania z podejścia edukacyjnego STE(A)M, jako aspekty dostępu do prowadzenia badań, krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów wśród dzieci w wieku 8–11 lat, szczególnie wśród młodych dziewcząt.

  Program nauczania będzie się składał z 6 tematów modułowych:

  • Wprowadzenie do edukacji STE(A)M i możliwości STE(A)M, świadomość aspektów peda-gogicznych związanych z nierównością dotyczącą płci, które mają wpływ na zaangażowanie dziewcząt w przedmioty ścisłe;
  • Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk dotyczących aspektów płci w edukacji przed-miotów ścisłych, poprzez innowacyjne praktyki;
  • Międzysektorowe podejście do uczenia się w celu wspierania interdyscyplinarnej współpracy między sztuką a przedmiotami ścisłymi oraz zwiększenia motywacji i udziału młodych dziewcząt w szkole podstawowej, do podejmowania nauki w dziedzinach STEM;
  • Opracowywanie lekcji z wykorzystaniem zasad STE(A)M oraz włączanie umiejętności i kon-cepcji STE(A)M do praktyk stosowanych w klasie u dzieci w wieku szkolnym, stosowanie kreatywnego rozwiązywania problemów w rzeczywistym świecie przy użyciu treści inter-aktywnych, w celu wspierania krytycznego myślenia, kreatywności, analizy i kompetencji rozwiązywania;
  • Wykorzystanie otwartych zasobów, technologii i innowacyjnego projektowania w celu stworzenia motywujących i inspirujących doświadczeń w zakresie nauki STE(A)M w kreatywnych i opartych na współpracy środowiskach nauczania, zgodnie ze standardami edukacji naukowej i obszarami sztuki;
  • Ocena STE(A)M.

  Bądź na bieżąco, ten zasób będzie wkrótce dostępny. Zostaw swój e-mail poniżej, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami o projekcie.

  IO 3 – ZESTAW NARZĘDZI CYFROWYCH DLA NAUCZYCIELA (DTT) Z ZESTAWEM ĆWICZEŃ (STE(A)M ACTIVITY KIT) DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  Zestaw narzędzi cyfrowych dla nauczycieli (DTTT) będzie wykorzystywany przez nauczycieli szkół podstawowych do angażowania dzieci w koncepcje STE(A)M z naciskiem na zwiększenie zainteresowania wśród młodych dziewcząt. DTT będzie składał się z innowacyjnych materiałów dydaktycznych, owocnych do pracy w klasie bezpośrednio z młodymi uczniami.

  DDT będzie zawierał ,,Zestaw ćwiczeń” (Activity KIT) dla dzieci w wieku 8-11 lat: będzie to praktyczne źródło informacji na temat promowania przyjemnego i stymulującego środowiska nauki, z wykorzystaniem koncepcji STE(A)M.

  Bądź na bieżąco, ten zasób będzie wkrótce dostępny. Zostaw swój e-mail poniżej, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami o projekcie.

  Other languages:

  ELITPLPTTR

  IO 4 – EUROPEJSKA KARTA I RAPORT DZIAŁANIA

  ,,Europejska Karta Edukacji STE(A)M”; ma na celu zwrócenie uwagi na znaczenie interdyscyplinarnego podejścia do uczenia się, polegającego na łączeniu dyscyplin artystycznych i nauk ścisłych. Karta będzie zawierać zalecenia dla decydentów w dziedzinie edukacji szkolnej.

  Dokument będzie zawierał:

  IO4 – Model Oceny Zachowania (BAM)

  Wskazówki w metodach pedagogicznych, w jaki sposób efektywnie mierzyć zmiany behaw-ioralne u uczniów (w szczególności dziewcząt) w szkole podstawowej, stosując sprawdzone w projektach podejście do STE(A)M.

   

  Other languages:

  ELITPLPTTR

  IO 4 – Impact Report

  Raport działania przedstawiający ocenę efektów uczenia się i wpływ na grupy docelowe nauczycieli i uczniów w zakresie nabywania kluczowych kompetencji i wiedzy w STE(A)M.

   

  Other languages:

  ELITPLPTTR

  IO 4 – European Charter

  Kartę skierowaną do decydentów zajmujących się edukacją szkolną, w celu wsparcia inte-gracji wyników IN2STEAM.

   

  Other languages:

  ELITPLPTTR

  Project Brochure

   

  Other languages:

  ELITPLPTTR

  IN2STEAM METHODOLOGY

  Newsletters

  First newsletter

   

   CYEN – GRIT

  PLPTTR

  Second newsletter

   

   CYEN – GRIT

  PLPTTR

  Third newsletter

   

   CYEN – GRIT

  PLPTTR