Partnerstwo

Koordynator

CESIE

CESIE jest organizacją pozarządową, założoną w 2001 roku, inspirowaną pracą i teoriami włoskiego socjologa Danilo Dolci (1924-1997). CESIE przyczynia się do aktywnego udziału ludzi, społeczeństw obywatelskich i instytucji poprzez realizację projektów w różnych obszarach tematycznych, w celu promowania wzrostu i rozwoju, zawsze doceniając różnorodność w zakresie etyki i rozwoju człowieka.

Naszą misją jest promowanie rozwoju poprzez innowacyjne i partycypacyjne podejście do edukacji.

Nasze cele:

  • Poprawa kształcenia ustawicznego w Europie poprzez projekty ponadnarodowe angażujące społeczności lokalne
  • Promowanie zrównoważonego rozwoju regionów sąsiadujących i nie tylko, poprzez szkolenia i edukację
  • Wspieranie postępu i innowacji w szkolnictwie wyższym i badaniach naukowych
  • Wspieranie mobilności edukacyjnej osób w każdym wieku, ponad granicami i sektorami
  • Pobudzanie lokalnego wzrostu gospodarczego poprzez dostosowanie międzynarodowych dobrych praktyk i metod

Jako Europejskie Centrum Badań i Inicjatyw, organizacja zajmuje się promowaniem badań i rozwoju, w celu zwiększenia i poprawy przyszłościowych procesów innowacyjnych w sferze edukacyjnej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej, wierząc w przekrojowość organizacji współpracujących w niejednorodnych dziedzinach i sektorach.

DANMAR COMPUTERS

Danmar Computers Sp. z o.o., założony w 2000 r., jest prywatną firmą działającą w dziedzinie informatyki i prowadzącą szkolenia zawodowe w tej dziedzinie. Danmar ma doświadczenie w tworzeniu nowoczesnych aplikacji internetowych i mobilnych, które są wykorzystywane do celów edukacyjnych. Danmar posiada również wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów europejskich, w ramach których pracownicy działu badań i rozwoju prowadzą badania i przygotowują szkolenia dostosowane do potrzeb różnych uczniów. Z powodzeniem zrealizował ponad 90 projektów w ramach programów Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress i ostatnio Erasmus+. Oprócz bycia partnerem technicznym, w wielu z tych projektów, Danmar jest odpowiedzialny za projektowanie i koordynację strategii rozpowszechniania. Danmar Computers jest twórcą i dostawcą AdminProject, internetowego systemu do zarządzania projektami europejskimi.

Wszystkie działania firmy oparte są na szerokiej i ugruntowanej sieci współpracy, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Krajowe sieci obejmują instytucje szkoleniowe i doradcze, uniwersytety, szkoły, organizacje pozarządowe, a także przedsiębiorstwa sektora prywatnego. Międzynarodowe sieci obejmują partnerów o różnych profilach pochodzących ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Misją Danmar Computers jest promowanie edukacji przez całe życie i zapewnienie wszystkim równego dostępu do edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Porto, Portugal

INOVA+

INOVA+ jest portugalską firmą specjalizującą się we wspieraniu rozwoju organizacji poprzez innowacje, współpracę międzynarodową i dostęp do finansowania.

Dzięki 20-letniemu doświadczeniu w realizacji kilku europejskich programów finansowania i znacznemu sukcesowi w tej dziedzinie, INOVA+ regularnie współpracuje z Komisją Europejską i innymi organami międzynarodowymi przy realizacji specjalistycznych projektów i usług. Działając jako czynnik umożliwiający udział innych organizacji w tym wysoce konkurencyjnym środowisku, INOVA+ pozycjonuje się jako wyspecjalizowany dostawca usług w zakresie rozwoju konkurencyjnych aplikacji oraz na etapie realizacji projektu.

Dzięki obecności w – Portugalii, Belgii, Polsce i Niemczech, współpracujemy z doświadczonymi i multidyscyplinarnymi członkami zespołu, którzy regularnie występują w roli zewnętrznych ewaluatorów i ekspertów w różnych programach europejskich. Nasze doświadczenie i wiedza, w połączeniu z międzynarodową siecią renomowanych partnerów, pozwalają nam na podejmowanie inicjatyw w najróżniejszych dziedzinach.

Athens, Greece

FOUR ELEMENTS

Four Elements jest organizacją pozarządową typu non-profit, z siedzibą w Atenach. Jest to innowacyjna grecka organizacja, skupiająca się na zagadnieniach dotyczących integracji społecznej, równości płci, zdolności do zatrudnienia, edukacji i budowania potencjału.

Lykavitou, Egkomi, Cipro

CARDET

CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD

CARDET jest jednym z wiodących ośrodków badawczo-rozwojowych w regionie śródziemnomorskim, posiadającym globalne doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu projektów, budowaniu potencjału i e-learningu. Jest niezależnie powiązana z uniwersytetami i instytucjami z całego świata, takimi jak Uniwersytet Yale, Uniwersytet w Nikozji i Międzynarodowa Rada Mediów Edukacyjnych (International Council of Educational Media). CARDET zrealizował wiele projektów dotyczących rozwoju zdolności i planowania w zakresie edukacji oraz kształcenia i szkolenia zawodowego, wsparcia dla młodzieży, kształcenia dorosłych, literatury, narzędzi cyfrowych, e-learningu, technologii edukacyjnych oraz integracji społecznej grup marginalizowanych. Jeden z podstawowych atutów to zdolność do starannego planowania, wdrażania, realizacji i oceny projektów w różnych kontekstach.

Istanbul, Turkey

DOĞA SCHOOL

ASİST ÖĞRETİM KURUMLARI A.Ş. (DOĞA SCHOOL) jest spółką zarządzającą, która stoi za szkołami Doğa – siecią 124 szkół w całej Turcji, 1 kampusem na Cyprze. Szkoły te zatrudniają łącznie 7 500 pracowników i kształcą 95 000 uczniów, od przedszkoli do końca cyklu kształcenia ponadgimnazjalnego. Celem szkół Doğa jest zapewnienie uczniom kompetencji, które pozwolą im stać się wielokierunkowymi, uczestniczącymi, kreatywnymi i wrażliwymi osobami w przyszłości. Kadra pedagogiczna i kierownictwo instytucji aktywnie angażuje się w opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych koncepcji nauczania. NLC jest podstawowym modelem kształcenia w szkołach Doğa, w którym nauka jest inspirowana i wspierana przez interakcję z naturą, która jest aktywnym elementem programu nauczania. Dzieci, które dorastają w dużych miastach, są oddalone od natury, więc program nauczania NLC wspiera świadomość procesów naturalnych i cyklów życiowych, współzależności człowieka i natury, odpowiedzialnego korzystania z zasobów. NLC aktywnie stosuje podejście nauki przez działanie i koncentruje się na rozwoju krytycznego myślenia uczniów, ich pewności siebie i samodzielności. Ważnym aspektem koncepcji przedszkola i szkoły podstawowej w szkołach Doğa jest przekonanie, że szczęśliwe dzieci są lepszymi uczniami. Promowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów poprzez proces edukacyjny, odgrywa ważną rolę w koncepcji edukacyjnej szkół Doğa, jako ważny środek zaangażowania w edukację, a także dla rozwoju osiągnięć akademickich uczniów.