Partners

Coordinator

CESIE

Το CESIE είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2001, εμπνευσμένος από το έργο και τις θεωρίες του Ιταλού κοινωνιολόγου Danilo Dolci (1924-1997). Το CESIE συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών και των θεσμών μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων σε διάφορους θεματικούς τομείς, προς την κατεύθυνση της προώθησης της ανάπτυξης, εκτιμώντας πάντα την ποικιλομορφία όσον αφορά την ηθική και την ανθρώπινη ανάπτυξη.

Αποστολή μας είναι να προωθήσουμε την ανάπτυξη μέσω καινοτόμων και συμμετοχικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων.

Οι στόχοι μας:

  • Να βελτιωθεί η δια βίου εκπαίδευση στην Ευρώπη μέσω διακρατικών προγραμμάτων που περιλαμβάνουν τοπικές κοινότητες;
  • Προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης των γειτονικών περιοχών και πέραν αυτών μέσω της κατάρτισης και της εκπαίδευσης;
  • Προώθηση της προόδου και της καινοτομίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την Έρευνα;
  • Να υποστηριχθεί η μαθησιακή κινητικότητα για άτομα όλων των ηλικιών, πέρα από τα σύνορα και σε όλους τους τομείς;
  • Ενθάρρυνση της τοπικής ανάπτυξης μέσω της υιοθέτησης διεθνών καλών πρακτικών και μεθόδων.

Ως European centre of Studies and Initiatives, ο οργανισμός είναι αφιερωμένος στην προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης με στόχο την αύξηση και τη βελτίωση των καινοτόμων διαδικασιών που προσανατολίζονται προς το μέλλον για τον εκπαιδευτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό τομέα, πιστεύοντας στην οριζόντια συνεργασία των οργανώσεων που συνεργάζονται σε ετερογενείς τομείς και πεδία.

DANMAR COMPUTERS

Η Danmar Computers LLC, που ιδρύθηκε το 2000, είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της Πληροφορικής και παρέχει επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα αυτό. Η Danmar έχει εμπειρία στην ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών για το διαδίκτυο και τα κινητά τηλέφωνα, που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η Danmar έχει επίσης μακροχρόνια εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία το προσωπικό της διεξάγει έρευνα και προετοιμάζει εκπαιδευτικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των διαφόρων εκπαιδευομένων. Έχει υλοποιήσει με επιτυχία πάνω από 90 προγράμματα στο πλαίσιο των προγραμμάτων Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress και πρόσφατα του Erasmus+. Εκτός του ότι είναι τεχνικός συνεργάτης, σε πολλά από αυτά τα προγράμματα η Danmar είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και το συντονισμό των στρατηγικών διάδοσης. Η Danmar Computers είναι ο προγραμματιστής και προμηθευτής του AdminProject, ενός διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας βασίζονται σε ένα ευρύ και καλά καθιερωμένο δίκτυο συνεργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τα εθνικά δίκτυα περιλαμβάνουν ιδρύματα κατάρτισης και συμβουλευτικής, πανεπιστήμια, σχολεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Τα διεθνή δίκτυα περιλαμβάνουν εταίρους διαφόρων προφίλ που προέρχονται από κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποστολή της Danmar Computer είναι η προώθηση της δια βίου μάθησης και η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλους με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Porto, Portugal

INOVA+

Η INOVA+ είναι πορτογαλική εταιρεία που ειδικεύεται στην υποστήριξη της ανάπτυξης οργανισμών μέσω της καινοτομίας, της διεθνούς συνεργασίας και της πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Με 20 χρόνια εμπειρίας σε αρκετά Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης και αξιοσημείωτη επιτυχία σε αυτόν τον τομέα, η INOVA+ συνεργάζεται τακτικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους διεθνείς φορείς για την υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων και υπηρεσιών. Ενεργώντας ως παράγοντας για τη συμμετοχή άλλων οργανισμών σε αυτό το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η INOVA+ είναι εξειδικευμένος παροχέας υπηρεσιών στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών προτάσεων και στο στάδιο υλοποίησης των προγραμμάτων.

Με παρουσία στην Πορτογαλία, το Βέλγιο, την Πολωνία και τη Γερμανία, εργαζόμαστε μαζί με έμπειρα μέλη στην ομάδα μας, τα οποία έχουν διεπιστημονικό προφίλ και τα οποία δουλεύουν τακτικά ως εξωτερικοί αξιολογητές και ειδικοί σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα. Η εμπειρία και η εμπειρογνωμοσύνη μας, σε συνδυασμό με ένα διεθνές δίκτυο γνωστών εταίρων, μας επιτρέπει να ξεκινάμε πρωτοβουλίες σε ποικίλους τομείς.

Athens, Greece

FOUR ELEMENTS

Το Four Elements είναι μια μη κερδοσκοπική ΜΚΟ με έδρα την Αθήνα. Πρόκειται για έναν καινοτόμο ελληνικό οργανισμό που εστιάζει σε θέματα σχετικά με την Κοινωνική ένταξη, την ισότητα των φύλων, την Απασχολησιμότητα, την Eκπαίδευση και την ανάπτυξη ικανοτήτων.

Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές αξίες πάνω στις οποίες στηρίζεται η οργάνωση και αποτελούν το θεμέλιο της συνολικής αποστολής και της στρατηγικής της, ενσωματώνονται στο έργο που εκτελείται σε κάθε τομέα δραστηριότητας. Οι αξίες του Four Elements (ισότητα και ποικιλομορφία, συμμετοχή της κοινότητας, δικαιοσύνη, σεβασμός για του άλλους) αντικατοπτρίζονται σε όλες τις δραστηριότητες σε όλους τους τομείς εμπειρογνωμοσύνης.

Lykavitou, Egkomi, Cipro

CARDET

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΤΔ

Το CARDET είναι ένα από τα κορυφαία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου με παγκόσμια εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων, στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην ηλεκτρονική μάθηση. Το CARDET συνδέεται ανεξάρτητα με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το International Council of Educational Media. Το CARDET έχει ολοκληρώσει πολυάριθμα προγράμματα σχετικά με την ανάπτυξη ικανοτήτων και σχεδιασμού στην υποστήριξη των νέων, την εκπαίδευση και την ΕΕΚ, την εκπαίδευση ενηλίκων, τον γραμματισμό, τα ψηφιακά εργαλεία, την ηλεκτρονική μάθηση, την εκπαιδευτική τεχνολογία και την κοινωνική ένταξη των περιθωριοποιημένων ομάδων. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα μας είναι η ικανότητά μας να σχεδιάζουμε, να υλοποιούμε, να εκτελούμε και να αξιολογούμε προσεκτικά τα προγράμματα σε διάφορα πλαίσια.

Istanbul, Turkey

DOĞA SCHOOL

Το ASİST ÖĞRETİM KURUMLARI A.Ş. (DOĞA SCHOOL) είναι η εταιρεία διαχείρισης που βρίσκεται πίσω από τα Doğa Schools – μια αλυσίδα σχολείων με 124 σχολεία σε όλη την Τουρκία και ένα σχολείο στην Κύπρο. Τα σχολεία έχουν συνολικά 7500 άτομα προσωπικό και εκπαιδεύουν 95.000 μαθητές από το νηπιαγωγείο μέχρι το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός των Doğa Schools είναι να αναπτύσσουν στους μαθητές τις δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να έχουν σφαιρικές γνώσεις και να είναι συμμετοχικά, δημιουργικά και ευαίσθητα άτομα. Το διδακτικό προσωπικό και η διοίκηση του ιδρύματος συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων διδακτικών ιδεών. Το NLC είναι το μοντέλο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των Doğa Schools, στο οποίο η μάθηση εμπνέεται και υποστηρίζεται από την αλληλεπίδραση με τη φύση και αποτελεί ενεργό στοιχείο της διδακτέας ύλης. Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε μεγάλες πόλεις απομακρύνονται από τη φύση, οπότε το πρόγραμμα NLC έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση για τις φυσικές διαδικασίες και τους κύκλους ζωής, την αλληλεξάρτηση του ανθρώπου και της φύσης και την υπεύθυνη χρήση των πόρων. Το NLC εφαρμόζει ενεργά την προσέγγιση της μάθησης μέσω της δράσης (learning by doing) και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της αυτοπεποίθησης και της αυτοδυναμίας των μαθητών. Σημαντική πτυχή πίσω από το μοντέλο του προσχολικού και του δημοτικού σχολείου στα Doga schools είναι η αντίληψη ότι τα χαρούμενα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα. Η προώθηση των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο εκπαιδευτικό μοντέλο των Doga schools ως σημαντικό μέσο για την εμπλοκή στην εκπαίδευση και για την βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης των μαθητών.