Innowacyjne metody nauczania STE(A)M: Cyfrowy zestaw narzędzi dla nauczycieli IN2STE(A)M jest wreszcie gotowy! Rzućmy okiem!

lis 29, 2021News

Partnerzy projektu IN2STE(A)M pracowali nad stworzeniem Cyfrowego Zestawu Narzędzi dla Nauczycieli, zaprojektowanego z myślą o dostarczeniu zarówno podstaw metodologicznych, jak i praktycznych wskazówek, jak integrować dyscypliny STE(A)M w szkołach podstawowych. Celem jest poprawa wyników nauczania zarówno uczniów płci męskiej, jak i żeńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia równych szans w STE(A)M, zwalczania stereotypów związanych z płcią oraz zapewnienia większego zaangażowania edukacyjnego i motywacyjnego uczennic.

Zestaw narzędzi zawiera kilka metod nauczania, przetestowanych wcześniej przez nauczycieli we Włoszech, Portugalii, Polsce, Turcji, Cyprze i Grecji jako część „Programu szkoleniowego w zakresie uczenia się STE(A)M i praktyk respektujących płeć”. Przetestuj program szkoleniowy online za darmo: https://in2steam.eu/course/login/index.php

W Zestawie Narzędzi mocno podkreślamy znaczenie dyscyplin artystycznych, traktowanych jako uzupełnienie innych dyscyplin (STE(A)M z dodatkiem sztuki). Sztuka może również sprzyjać włączaniu uczniów w STE(A)M, w prosty i kreatywny sposób, od najmłodszych lat. Co więcej, sztuka pozwala uczniom zwiększyć kreatywność, ułatwiając, poprzez praktykę artystyczną i ekspresję twórczą, procesy innowacji i generowania nowych pomysłów.

Dzięki zestawowi narzędzi nauczyciele i edukatorzy będą mogli tworzyć zintegrowane i multidyscyplinarne scenariusze lekcji (obejmujące zarówno STEM, jak i dyscypliny artystyczne), w celu rozwijania postawy XXI wieku: kreatywnej i innowacyjnej, krytycznej i komunikatywnej, zgodnej z rozwojem umiejętności XXI wieku.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z Zestawem narzędzi na stronie https://in2steam.eu/outputs/ dostępnej w języku włoskim, portugalskim, greckim, tureckim i polskim, zintegrowanym z Zestawem ćwiczeń STE(A)M dla uczniów, zawierającym 21 eksperymentów i działań nieformalnych, które można przeprowadzić zarówno w szkole, jak i w domu.

W nadchodzących tygodniach rozpoczniemy realizację 12 Laboratoriów STEM (w każdym kraju projektu), przy współpracy 3 profesjonalistek STEM i kilku nauczycieli szkół podstawowych. Głównym celem laboratoriów będzie praktyczna realizacja działań zawartych w zestawie ćwiczeń dla uczniów, przy jednoczesnym zaangażowaniu uczniów w zabawny, integracyjny i interaktywny sposób uczenia!