STE(A)M öğrenimi için yenilikçi metodolojiler: IN2STE(A)M Öğretmenin Dijital Araç Seti sonunda hazır! Hadi bir göz atalım!

Kas 30, 2021News

IN2STE(A)M’in ortakları, STE(A)M disiplinlerinin ilkokullara nasıl entegre edileceğine dair hem metodolojik temeller hem de pratik yönergeler sağlamak amacıyla tasarlanan Öğretmenin Dijital Araç Seti’nin geliştirilmesi üzerine çalıştılar. Hedef, STE(A)M’de eşit fırsatlar sağlamaya, toplumsal cinsiyet basmakalıplarıyla mücadele etmeye ve kız öğrencilerin daha fazla eğitimsel ve motivasyonel katılımını sağlamaya özellikle dikkat ederek, hem erkek hem de kız öğrencilerin öğrenme çıktılarını iyileştirmek.

Araç Seti, daha önce İtalya, Portekiz, Polonya, Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan’daki öğretmenler tarafından “Cinsiyete duyarlı uygulamaları içeren STE(A)M Eğitim Müfredatı” kapsamında test edilmiş birkaç öğretim metodolojisi içermektedir. Çevrimiçi eğitim müfredatını ücretsiz olarak test edin!

https://in2steam.eu/course/login/index.php

Araç Seti içinde, diğer disiplinleri tamamlayıcı olarak düşünülmek üzere sanatsal disiplinlerin gücünü güçlü bir şekilde vurguluyoruz (sanatın A’sı ile STE(A)M). Sanat aynı zamanda öğrencilerin çok küçük yaşlardan itibaren basit ve yaratıcı bir şekilde STE(A)M’e dahil edilmesini teşvik edebilir. Ayrıca Sanat, sanatsal uygulama ve yaratıcı ifade yoluyla yenilik süreçlerini ve yeni fikirlerin üretilmesini kolaylaştırarak öğrencilerin yaratıcılığını artırmalarına olanak tanır.

Araç Seti aracılığıyla öğretmenler ve eğitimciler, 21. yüzyıl anlayışlarını geliştirmek için entegre ve çok disiplinli ders planları (hem STEM hem de sanatsal disiplinler dahil) sunabilecekler: 21. yüzyıl becerilerinin gelişimi doğrultusunda yaratıcı ve yenilikçi, eleştirel ve iletişimsel.

Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? İtalyanca, Portekizce, Yunanca, Türkçe ve Lehçe dillerinde bulunan  Araç Setini (https://in2steam.eu/outputs/) okuyun – öğrenciler için STE(A)M Etkinlik Seti ile birlikte, evde olduğu kadar okulda da uygulanacak 21 deney ve yaygın etkinlikler dahil.

Önümüzdeki haftalarda, 3 kadın STEM uzmanı ve bir grup ilkokul öğretmeninin işbirliğiyle (her projenin ülkesinde) 12 STEM Laboratuvarı uygulamaya başlayacağız. Laboratuarların temel amacı, öğrencilerin eğlenceli, kapsayıcı ve etkileşimli bir şekilde ilgisini çekerken, Aktivite Setini de öğrenciler için uygulamaya koymak olacak!