Proje

IN2STEAM, STE(A)M Öğrenimini (sanat ve tasarım ilkelerini fen eğitimine uygulayarak) cinsiyetler arası ayrımı engelleyici yöntemler ve STEM alanlarına daha fazla kız çekmek için eğitimde basmakalıp olmayan tercihlere yönelik olumlu bir tutum değişikliğini teşvik eden kaynaklar yoluyla ilköğretim okullarına entegre eden yenilikçi bir eğitim yaklaşımını geliştirmeyi, cesaretlendirmeyi ve teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Proje

IN2STEAM, STE(A)M Öğrenimini (sanat ve tasarım ilkelerini fen eğitimine uygulayarak) cinsiyetler arası ayrımı engelleyici yöntemler ve STEM alanlarına daha fazla kız çekmek için eğitimde basmakalıp olmayan tercihlere yönelik olumlu bir tutum değişikliğini teşvik eden kaynaklar yoluyla ilköğretim okullarına entegre eden yenilikçi bir eğitim yaklaşımını geliştirmeyi, cesaretlendirmeyi ve teşvik etmeyi hedeflemektedir.

İlköğretimde Yeni Nesil Kız Öğrencilerimizi Kapsayıcı STE(A)M Öğretimi ile İlham Vermek

Amaçlar

İlkokulda erken çocukluk düzeyinde çalışan öğretmenlerin

ve eğitimcilerin yaratıcılık eleştirel düşünme ve problem çözme yetkinliklerini arttırmak için (STE(A)M) kavramlarını öğretmek;

Cinsiyetler arası ayrımı engelleyen öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi

ve ilköğretimde gerçek dünya bağlamında öğrenmeye odaklanan açık kaynakların geliştirilmesi yoluyla kız öğrencilerin STEM alanlarına ilgisini arttırmak ve beslemek;

Kız öğrencilerin STEM alanındaki potansiyellerini gerçekleştirmeleri

ve cinsiyet farkını azaltmaları için cinsiyet arası ayrımı engelleyen davranışsal bir değişimi destekleyen eğitimleri teşvik etmek;

Aktiviteler

İlkokul düzeyinde disiplinler arası STE(A)M öğrenme yaklaşımlarının benimsenmesi

ve okul müfredatındaki cinsiyet ayrımını önleyici uygulamaların benimsenmesiyle daha yaratıcı ve işbirliğine dayalı öğrenme ortamları geliştirmek için 21.yüzyıl eğitim stratejisini bütünleştirmek.

İlkokul sınıflarında STE(A)M yaklaşımlarını etkin bir şekilde tanıtmak için öğretmenlerin

ve eğitimcilerin yeterlilik gelişimini arttırmak için çevrimiçi eğitim modüllerinin, kılavuz araçlarının ve yöntemlerinin oluşturulması;

6 ortak ülkede, okulların, öğretmenlerin

eğitimcilerin, ebeveynlerin, STE(A)M profesyonellerinin ve paydaşlarının katılımıyla “Bilim Günü” düzenlenmesi: Proje faaliyetleri ve ilkokulda STE(A)M öğreniminin faydalarının arttırılmasına ilişkin deneyimlerini paylaşacaklar

STE(A)M eğitiminin STE(A)M alanlarındaki

genç kızların motivasyonunu ve katılımını artırmadaki değeri üzerine kapsamlı bir analiz ile bir araştırma çalışmasının geliştirilmesi;

Karma eğitim yoluyla çevrimiçi eğitim modüllerinin pilot faaliyetinin

(atölye ve online bireysel çalışmalar) her ortak kuruluşun eğitmenlerinin liderliğindeki öğretmenlerle başlatılması; daha sonra öğretmenler kadın STE(A)M profesyonelleri ve sanat pratisyenlerinin işbirliğiyle Dijital Öğretmenin Araç Kiti ve Aktivite Kitini öğrencileriyle IN2STEAM Labs döngüsü ile aktif olarak test edecek;

“STE(A)M Eğitimi için Avrupa Bildirgesi”

nin, eğitim stratejileri ve kariyer seçimlerinde kız çocuklarındaki davranış değişikliğini desteklemek için müdahale stratejileri ve ortak çerçeve içeren okulları destekleyecek politika önerileri ile detaylı hazırlanması.

Aktiviteler

Outputs
IO 1 – Kız çocuklarının eğitiminde STE(A)M’in Değeri Raporu

İlkokul eğitiminde yerli içeriklere yönelik masabaşı araştırma i) STE(A)M’i kızlar için cazip kılmaya yönelik yaklaşım ii) Etkili bir STE(A)M öğrenimi verebilmeleri için öğretmenlerin mesleki gelişimindeki eksikliklerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesi,

IO 2 - Cinsiyete duyarlı uygulamaları içeren STE(A)M Online Eğitim Müfredatı

Açık müfredat belirli çevrim içi eğitim modülleri ve yönergeleri içerecektir: Bu araç öğretmenlerin ve eğitimcilerin STE(A)M eğitim yaklaşımını kullanmadaki beceri ve yetkinliklerini artırmada yardımcı olacaktır.

IO 3 – İlkokul Düzeyinde STEAM Aktivitelerini içeren Dijital Öğretmen Araç Seti

Çocuklarda STE(A)M öğreniminde işbirlikli, disiplinler arası ve gerçek yaşam uygulamalarını içeren kızların eğitimine odaklı kaynaklar, öğretmenlerle birlikte üretilecektir. Bunun yanı sıra STE(A)M faaliyetlerinin sınıf içi uygulamalarını desteklemek için ilkokul düzeyindeki öğrenciler için özel bir STEAM Kiti tasarlanacaktır.

IO 4 – European Charter and Impact Report/Avrupa Bildirgesi ve Etki Raporu

“STEAM Eğitimi için Avrupa Bildirgesi” pilot uygulamalar sırasında elde edilen sonuçlara dayanarak, sanat ve fen eğitimini bir araya getiren disiplinler arası öğrenme yaklaşımının önemine vurgu yapmayı amaçlamaktadır. Bildirge, okul eğitimindeki idarecilere yönelik tavsiyeler içerecektir.