Ortakliklar

Coordinator

CESIE

CESIE, İtalyan sosyolog Danilo Dolci’nin çalışma ve teorilerinden esinlenerek 2001 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. CESIE, çeşitli tematik alanlarda projelerin uygulanması, büyümenin ve gelişmenin teşvik edilmesi yoluyla insanların, sivil toplumların ve kurumların aktif katılımına katkıda bulunur, her zaman etik ve insani gelişme açısından çeşitliliğe değer verir.

Misyonumuz yenilikçi ve katılımcı eğitim yaklaşımları ile büyümeyi teşvik etmektir.

Hedeflerimiz:

  • Yerel toplulukları kapsayan ulus ötesi projelerle Avrupa’da yaşam boyu eğitimi geliştirmek
  • Eğitim ve öğretim yoluyla komşu bölgelerin ve ötesinin sürdürülebilir kalkınmasını teşvik etmek
  • Yüksek Öğrenim ve Araştırmada ilerlemeyi ve yenilikleri teşvik etmek
  • Sınırlar ve sektörler arası her yaştan insan için öğrenme hareketliliğini desteklemek
  • Uluslararası iyi uygulamaları ve yöntemleri adapte ederek yerel büyümeyi teşvik etmek

Bir Avrupa Araştırma ve Girişim Merkezi olarak kuruluş, karma alanlar ve sektörlerde işbirliği yapan kuruluşların kesişmesine inanan eğitim, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda geleceğe yönelik inovasyon süreçlerini arttırmak ve iyileştirmek için araştırma ve geliştirmenin teşvik edilmesine kendini adamıştır.

DANMAR COMPUTERS

2000 yılında kurulan Danmar Computers LLC, Bilgi Teknolojileri alanında faaliyet gösteren ve bu alanda mesleki eğitim veren özel bir şirkettir. Danmar, eğitim amaçlı kullanılan modern Web ve mobil uygulamaları geliştirme konusunda deneyime sahiptir. Danmar ayrıca, Ar-Ge personelinin çeşitli öğrencilerin ihtiyaçlarına göre araştırma yürüttüğü ve eğitim hazırladığı Avrupa projelerini yürütme konusunda uzun vadeli deneyime sahiptir. Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress ve yakın zamanda da Erasmus + için 90’dan fazla projeyi başarıyla hayata geçirdi. Teknik ortak olmanın yanı sıra, bu projelerin çoğunda Danmar, yaygınlaştırma stratejileri tasarlamak ve koordine etmekten sorumludur. Danmar Computers, Avrupa projelerinin yönetimi için online sistem olan AdminProject’in geliştiricisi ve sağlayıcısıdır.

Şirketin tüm faaliyetleri, ulusal ve uluslararası düzeyde geniş ve köklü bir işbirliği ağına dayanmaktadır. Ulusal ağlar arasında eğitim ve danışmanlık kurumları, üniversiteler, okullar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör şirketleri kapsamaktadır. Uluslararası ağlar, her Avrupa Birliği ülkesinden gelen çeşitli profillerdeki ortaklarını içerir. Danmar Computers misyonu, modern teknoloji kullanımı ile yaşam boyu eğitimin teşvik edilmesi ve herkesin eğitime eşit erişiminin sağlanmasıdır.

Porto, Portugal

INOVA+

INOVA+ inovasyon, uluslararası işbirliği ve finansmana erişim yoluyla kuruluşların büyümesini destekleme konusunda uzmanlaşmış bir Portekiz şirketidir.

Birçok Avrupa fonlama programındaki 20 yıllık deneyimi ve bu alandaki kayda değer başarılarıyla INOVA+, uzmanlaşmış proje ve hizmetlerin uygulanması için Avrupa Komisyonu ve diğer uluslararası kuruluşlarla düzenli olarak işbirliği yapmaktadır. Bu yüksek rekabetçi çevrede diğer kuruluşların katılımını sağlayan bir unsur olarak hareket eden INOVA+, rekabetçi uygulamaların geliştirilmesinde ve proje uygulama aşamasında uzman bir hizmet sağlayıcı olarak konumundadır.

Portekiz, Belçika, Polonya ve Almanya’daki varlığımızla, düzenli olarak farklı Avrupa programlarında harici değerlendirici ve uzman olarak çalışan deneyimli ve disiplinli ekip üyeleri ile birlikte çalışıyoruz. Deneyimimiz ve uzmanlığımızın tanınmış ortaklardan oluşan uluslararası bir ağ ile birleşimi, çok farklı alanlarda girişimlere atılmamızı sağlıyor..

Athens, Greece

FOUR ELEMENTS

Four Elements, Atina merkezli bir Kar Amacı Gütmeyen sivil toplum kuruluşudur. Toplumsal kapsayıcılık, cinsiyet eşitliği, istihdam edilebilirlik, eğitim ve kapasite geliştirme konularına odaklanan yenilikçi bir Yunan kuruluşudur.

Organizasyonun temelini oluşturan ve genel misyon ve stratejisinin temelini destekleyen sosyal ve insani değerler, her faaliyet alanında yürütülen çalışmalara dahil edilmiştir. Four Element’in sahip olduğu değerleri (eşitlik ve çeşitlilik, toplumsal katılım, adaletlilik, başkalarına saygı) tüm uzmanlık alanlarındaki faaliyetlerine yansıtmaktadır.

Lykavitou, Egkomi, Cipro

CARDET

EĞİTİM TEKNOLOJİSİNDE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GELİŞTİRME MERKEZİ LTD

CARDET, proje tasarımı ve uygulaması, kapasite geliştirme ve e-öğrenme konularında küresel uzmanlığa sahip Akdeniz bölgesinin önde gelen araştırma ve geliştirme merkezlerinden biridir. Bağımsız olarak Yale Üniversitesi, Lefkoşa Üniversitesi ve Uluslararası Eğitim Medyası Konseyi gibi dünyanın dört bir yanından üniversiteler ve kurumlarla ilişkilidir. CARDET, eğitim ve mesleki eğitim ve öğretimde kapasite geliştirme ve planlamanın geliştirilmesi, gençlik desteği, yetişkin öğrenimi, okuryazarlıklar, dijital araçlar, e-öğrenme, eğitim teknolojisi ve marjinal grupların sosyal entegrasyonu ile ilgili çok sayıda proje tamamlamıştır. Temel güçlü yönlerimizden biri, çeşitli bağlamlarda projeleri dikkatle planlama, uygulama, yürütme ve değerlendirme yeteneğimizdir.

Istanbul, Turkey

DOĞA SCHOOL

ASİST ÖĞRETİM KURUMLARI A.Ş. (DOĞA OKULLARI) Türkiye’nin dört bir yanında 124, Kıbrıs’ta da 1 kampüsü olan bir okul zinciri olan Doğa Okulları’nın arkasında yer alan yönetim şirketidir. Okullarda toplam 7500 personel bulunmakta ve anaokulundan lise eğitim düzeyine kadar 95.000 öğrenciye eğitim verilmektedir. Doğa Okullarının amacı, öğrencilere geleceğin çok yönlü, katılımcı, yaratıcı ve duyarlı bireyleri olabilmek için ereken becerileri sağlamaktır. Öğretim elemanları ve kurumun yönetimi, yenilikçi öğretim konseptlerinin geliştirilmesi ve uygulanması ile aktif olarak ilgilenmektedir. NLC, öğrenmenin müfredatın aktif bir bileşeni olan doğa ile etkileşimden ilham aldığı ve desteklendiği Doğa Okullarının ilköğretim modelidir. NLC, öğrenmenin müfredatın aktif bir bileşeni olan doğa ile etkileşimden ilham aldığı ve desteklendiği Doğa Okullarının ilköğretim modelidir. Büyük şehirlerde büyüyen çocuklar doğadan koparılmaktadır, bu nedenle NLC müfredatı doğal süreçler ve yaşam döngüleri, insan ve doğanın birbirine bağımlılığı, kaynakların sorumlu kullanımı konusunda farkındalığı destekler. NLC öğrencilerin eleştirel düşünme, özgüven gelişimine odaklanma yaklaşımı ile öğrenmeyi aktif olarak uygular. Doğa okullarında ilkokul öncesi ve ilkokul konseptinin önemli bir yönü, mutlu çocukların daha iyi öğrenenler olduğu fikridir. Eğitim süreci ile öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmek Doğa okullarının eğitim anlayışında eğitime katılmanın ve öğrencilerin akademik performanslarının ilerletilmesinde önemli bir araç olarak önemli bir rol oynamaktadır.