Fikri çıktılar

IO 1 – Kız çocuklarının eğitiminde STE(A)M’in Değeri Raporu

İlkokul eğitiminde yerli içeriklere yönelik masabaşı araştırma i) STE(A)M’i kızlar için cazip kılmaya yönelik yaklaşım ii) Etkili bir STE(A)M öğrenimi verebilmeleri için öğretmenlerin mesleki gelişimindeki eksikliklerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesi

  Other languages:

  ELITPLPTTR

  ÖĞRENME KAYNAKLARI

  IO 2 – Online Cinsiyete Duyarlı Uygulamaları içeren STE(A)M Eğitim Müfredatı

  Online Eğitim Müfredatı ilkokullarda STE(A)M eğitimini desteklemeyi hedefliyor: Bu araç başta kızlar olmak üzere 8-11 yaş arası çocukların sorgulama, eleştriel düşünme ve problem çözme gibi konularda yönlendirmede öğretmen ve eğitimcilerin STE(A)M eğitim yaklaşımını kullanmadaki yeterlilik ve becerlerini arttırmada destekleyecektir.

  Bu müfredat 6 modülden oluşacaktır:

  • STE(A)M eğitimine giriş ve STE(A)M olanakları, bilimsel konulara kız çocuklarının katılımını etkileyen cinsiyet eşitsizlikleri ile ilgili pedagojik yönler hakkında farkındalık;
  • Yenilikçi uygulamalarla fen eğitiminde cinsiyetçi bakış açılarını ele alan tecrübe ve uygulamaların paylaşımı;
  • Sanat ve bilim konuları arasında disiplinlerarası işbirliğini desteklemek için sektörler arası öğrenme yaklaşımları ve STEM alanlarına yönelim için ilkokuldaki genç kızların motivasonunu ve katılımını artırmak;
  • STE(A)M ilkelerini kullanarak ders tasarlama ve STE(A)M becerilerini ve kavramlarını sınıf içi uygulamalarda ilkokul çağındaki çocuklara entegre etme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, analiz ve problem çözme yeterliliklerini desteklemek için etkileşimli içerik kullanarak gerçek dünyaya dönük yaratıcı problem çözme yöntemleri uygulama;
  • Fen eğitimi standartlarına ve sanat alanlarına uygun olarak yaratıcı ve işbirlikçi öğrenme ortamlarında motive edici ve iham verici STE(A)M öğrenme deneyimleri yaratmak için açık kaynakları, teknolojiyi ve yenilikçi tasarımı kullanmak;
  • STE(A)M Değerlendirmeleri.

  IO 3 – İlkokul Düzeyinde STEAM Aktivitelerini içeren Dijital Öğretmen Araç/ Öğretim Kiti

  Dijital Öğretmenin Araç Kiti, ilkokul öğretmenleri tarafından STE(A)M alanlarına kız çocuklarının katılımını artırmada kullanılacaktır. DTT, öğrencilerle sınıfta çalışmak için verimli yenilikçi öğretim kaynaklarından oluşacaktır.

  DT’nin 8-11 yaş arası çocuklar için bir “Etkinlik KİTİ” içerecek: STE(A)M konseptini kullanarak eğlenceli ve ilgi çekici bir öğrenme ortamı için uygulamalı pratik bir kaynak olacaktır. 

  Other languages:

  ELITPLPTTR

  IO 4 – Avrupa Bildirgesi ve Etki Raporu

  “STE(A)M Eğitim için Avrupa Bildirgesi” sanat ve bilim disiplinlerini bir araya getirmede disiplinlerarası öğrenme yaklaşımlarının önemine dikkat çekmek istemektedir. Bildirge, okul eğitiminde yönetim kademesindekiler için öneriler içerecektir.

  Doküman içeriği aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

  IO4 – Davranışsal Değerlendirme Modeli (BAM)

  STE(A)M’e yönelik test edilen projelerin kullanımıyla ilkokuldaki öğrencilerin (özellikle kızların)  davranış değişikliğinin etkili bir şekilde nasıl ölçüleceğine ilişkin pedagojik yöntemlerle ilgili yönergeler

   

  Other languages:

  ELITPLPTTR

  IO 4 – Impact Report

  STE(A)M’de temel yeterliliklerin ve bilgilerin edinilmesine ilişkin öğrenme sonuçlarının değerlendirilmesini ve hedef öğretmen ve öğrenci grupları üzerindeki etkisini gösteren etki raporu

   

  Other languages:

  ELITPLPTTR

  IO 4 – European Charter

  Bildirge, IN2STEAM çıktılarının entegrasyonunu desteklemek için okul eğitimindeki yönetim kademesine yöneliktir.

   

  Other languages:

  ELITPLPTTR

  Project Brochure

   

  Other languages:

  ELITPLPTTR

  IN2STEAM METHODOLOGY

  Newsletters

  First newsletter

   

   CYEN – GRIT

  PLPTTR

  Second newsletter

   

   CYEN – GRIT

  PLPTTR

  Third newsletter

   

   CYEN – GRIT

  PLPTTR